Σταθερά αυξανόμενη -ειδικά στο εξωτερικό- είναι η ζήτηση για «πράσινα» επαγγέλματα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι την επόμενη πενταετία θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Ήδη, πολλοί νέοι βλέποντας το επαγγελματικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες απόφοιτοι άλλων γνωστικών αντικειμένων, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους προς τις «πράσινες θέσεις εργασίας» που προσφέρουν απασχόληση σε σύγχρονους τομείς όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση και η πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τα πράσινα επαγγέλματα, σε γενικές γραμμές, σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας και τα οικοσυστήματα, την ορθολογική διαχείριση και τη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, τον περιορισμό της κατασπατάλησης του νερού, την ελάττωση παραγωγής αποβλήτων κ.ά.

Σύμφωνα με έρευνα, στα επόμενα χρόνια αναμένεται να γνωρίσουν ιδιαίτερη άνθηση επαγγέλματα όπως:

•    γεωπόνος φυτικής παραγωγής
•    γεωργός βιολογικών καλλιεργειών
•    γεωτεχνολόγος – περιβαλλοντολόγος
•    δασολόγος – περιβαλλοντολόγος
•    ειδικός δασικής προστασίας
•    ειδικός γεωγραφικών συστημάτων
•    ελεγκτής/επιθεωρητής περιβάλλοντος
•    έμπορος των βιολογικών αγορών
•    ξεναγός εθνικών δρυμών και προστατευόμενων περιοχών
•    επόπτης φυσικού περιβάλλοντος
•    κτηνοτρόφος (στον βιολογικό τομέα)
•    μελισσοκόμος (στον βιολογικό τομέα)
•    μηχανικός περιβάλλοντος
•    μηχανικός διαχείρισης φυσικών πόρων.

Ακόμη, θετικές είναι οι προοπτικές για τον περιβαλλοντολόγο, τον πωλητή βιολογικών τροφίμων, το στέλεχος εγκατάστασης - διαχείρισης - παρακολούθησης ΧΥΤΑ, το στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού, το στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, το στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων κ.λπ.