Έντυπα-Πιστοποιητικά-Βραβεύσεις-Συμμετοχές


 
 Βεβαίωση Ελληνικής επιχείρησης
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ από τον Φορέα " Οξυγόνο".

Συμμετοχή στο RIS3.THESSALY "
Αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και δημιουργικός τουρισμός"