Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Η‬ ‪ΠΡΩΤΗ‬ ‪ΔΙΕΘΝΗ‬ ‪ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ‬ ‪ΕΙΝΑΙ‬ ‪ΓΕΓΟΝΟΣ‬ !

Συμμετοχή‬ στο‬ Greek‬ Finest‬ Tastes‬ 23-24Νοεμβρίου