Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ


Στη χώρα μας επικρατούν κατάλληλες εδαφοκλιματικές συνθήκες για την καλλιέργεια των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών. Άλλωστε η πλούσια σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ελληνική χλωρίδα είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας. Τα φυτά αυτά, μπορούν να αξιοποιήσουν πολλές ορεινές ή ημιορεινές περιοχές (που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες να δώσουν ικανοποιητικό εισόδημα καλλιεργώντας άλλα φυτά) αλλά και πεδινές.

Σκοπός της καλλιέργειας των αρωματικών φυτών είναι η παραγωγή αιθέριων ελαίων και ξηρής δρόγης (αποξηραμένα φύλλα και άνθη). Ο σκοπός των φαρμακευτικών φυτών είναι παραγωγή διάφορων δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από την παραδοσιακή ιατρική ή την σύγχρονη φαρμακολογία. 

Στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2001 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονταν σε 0,80% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων της Ε.Ε. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 2,26%, το 2005, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στο σύνολο των 16 χωρών. Όσον αφορά το επίπεδο της παραγωγής η χώρα μας είχε μία παραγωγή που ανήλθε στο 4% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ το 2000 ενώ το 2001 έφθασε στο 7% για να μειωθεί στη συνέχεια το 2002 στο 2%. Την περίοδο αυτή η χώρα μας ευρίσκεται στην 5η θέση ανάμεσα στις 9 χώρες της Ε.Ε που καλλιέργησαν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.