Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Επιχορήγηση 9.000.000 ευρώ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Υπογράφηκε η επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00 €).
Η επιχορήγηση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ 2007-2013, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Εντός της Αριθμ. Πρωτ.:2242/134250 Απόφασης καθορίζονται οι όροι επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου της επιχορήγησης.
Δείτε τις εγκεκριμένες προτάσεις, τις βαθμολογίες και τα ποσά χρηματοδότησης των προτάσεων «ΑγροΕΤΑΚ» ΕΔΩ
Δείτε την απόφαση ΕΔΩ